Svar på anmodning om deltakelse - IT Fornebu utredning

Oxford Research A/S
Leif Jakobsen
Amagertorv 19 , 3
1160 København
Danmark


Deres ref

Vår ref
200305000-36/PGR

Dato
26.08.2003


Svar på anmodning om deltakelse - IT Fornebu utredning

Departementet viser til mottatt anmodning om deltakelse, datert 20. ds, og vil med dette invitere Oxford Research AS til å levere et fullt tilbud innen mandag 8. september kl 13.00, og delta på forhandlingsmøte om tilbudet fredag 12. september kl 14.00 på rom 3012 i departementet.

Konkurransegrunnlaget, som er blitt endret mht. ovennevnte datoer for frist og forhandlingsdag, vedlegges til orientering.

Vennlig hilsen
Anne Katrine Kaels (e.f.)
avdelingsdirektør

Pål Gretland
underdirektør