Tabell: Oversikt over løyvd tilskudd, investeringslån og rentelån i 1994 (Vedlegg til M-17/1995)

Tabell: Oversikt over løyvd tilskudd, investeringslån og rentelån i 1994 (i 1000 kr):

Fylke

Tilskudd

Investeringslån

Rentelån

Østfold

3 239

423

326

Akershus og Oslo

4 667

437

418

Hedmark

6 009

731

597

Oppland

4 171

657

112

Buskerud

1 926

99

91

Vestfold

760

84

150

Telemark

1 508

355

138

Aust-Agder

342

17

0

Vest-Agder

1 230

308

96

Rogaland

11 624

180

581

Hordaland

6 354

788

326

Sogn og Fjordane

11 689

1 408

749

Møre og Romsdal

10 624

2 965

2 269

Sør-Trøndelag

7 364

1 701

559

Nord-Trøndelag

24 851

5 398

3 039

Nordland

5 500

1 739

3 216

Troms

1 090

263

532

Finnmark

234

91

227

Sum

103 180

18 644

13 426