Teller AFP med? Omlegging av AFP og tilpasninger av tjenestepensjoner i privat sektor

Fafo-notat 2016:08

Notatet viser at forskjellene i tjenestepensjoner er svært store i privat sektor. Innføringen av AFP har ikke bidratt til å redusere disse forskjellene.

Fra 2008 og fram til i dag har det pågått en endringsprosess av tjenestepensjonene, både i AFP-dekkede og ikke AFP-dekkede bedrifter. Mange ytelsesordninger er avviklet eller lukket og erstattet med innskuddspensjoner. I tillegg har en økende andel bedrifter økt sparesatsene i innskuddsordningene, mens få har valgt å redusere sparenivået. Analysen viser at på tross av den store pensjonsmessige betydningen av AFP, er det bedrifter med AFP som i størst grad har økt pensjonssparingen og som har erstattet sine ytelsesordninger med mer sjenerøse innskuddssatser. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med aktuarfirmaet Lillevold & Partners.

Rapporten

Les rapporten her (fafo.no)

Oppdragstaker

Jon Hippe og Tove Midtsundstad, Fafo.

Oppdragsgiver

Prosjektet er utført på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet.