Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

TFO 2015 - Høring - TFO-området og forslag til utvidelse

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) er en av to likestilte konsesjonsrunder på norsk kontinentalsokkel. Gjennom TFO-konsesjonsrundene tildeles utvinningstillatelser i de geologisk mest kjente deler av norsk kontinentalsokkel.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.03.2015

Vår ref.: 14/2181

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) er en av to likestilte konsesjonsrunder på norsk kontinentalsokkel. Gjennom TFO-konsesjonsrundene tildeles utvinningstillatelser i de geologisk mest kjente deler av norsk kontinentalsokkel.

Regjeringen vil videreføre TFO-ordningen som en årlig konsesjonsrunde i alt modent areal på norsk sokkel og holde et forutsigbart og høyt tempo på tildeling av nye områder for petroleumsvirksomhet. For å oppnå dette er det viktig med utvidelse av TFO-området etter hvert som områder blir mer modne.

TFO-konsesjonsrunder starter med at det foretas en vurdering om utvidelse av TFO-området. Olje og energidepartementets forslag sendes ut på offentlig høring. Ut fra petroleumsfaglige vurderinger foreslås det for TFO 2015 å utvide området i Norskehavet med blokkene 6304/12, 6307/1,4, 6304/3, 6404/9,12, 6405/3, 6605/1,4,5,6,7,8,9, 6606/4,5,6,7,8,9,10,11,12, 6705/8,9,10, 6706/5,6,7,8,9, 6707/7,8,9,12 og i Barentshavet med blokkene 7125/2,3, 7126/1,4, 7119/2,3,5, 7219/11,12 og 7220/10,11. Vedlagte er kart over eksisterende TFO-området, samt Olje- og energidepartementet sitt forslag til utvidelse i forbindelse med TFO 2015.

Det bes kun om innspill knyttet til om det er tilkommet ny, vesentlig informasjon etter at den relevante forvaltningsplan ble behandlet.

Kommentarer må være Olje- og energidepartementet i hende innen fredag 6. mars 2015.

Eventuell ny, vesentlig informasjon vil inngå i beslutningsgrunnlaget når regjeringen skal avgjøre utlysningen av TFO 2015.


Med hilsen                                                                      

 

Bjørnar Gilje (e.f.)

underdirektør

                                                                                          Anbjørn Norenes

                                                                                          seniorrådgiver

 

Akershus fylkeskommune

Akvaplan-niva AS

Arbeids- og sosialdepartementet

AS Norske Shell

Atlantic Petroleum Norge AS

Aust-Agder fylkeskommune

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet

Bayerngas Norge AS

BG Norge AS

BP Norge AS

Bridge Energy Norge AS

Buskerud fylkeskommune

Capricorn Norge AS

Centrica Resources Norge AS

Chevron Norge AS

Concedo ASA

ConocoPhillips Skandinavia AS

Core Energy AS

Dana Petroleum Norway AS

Det norske oljeselskap ASA

Dong E&P Norge AS

E.ON E&P Norge AS

Edison International SpA Norway Branch

Eni Norge AS

Enquest Norge AS

Explora Petroleum AS

ExxonMobil Exploration and Production Norway AS

Fagforbundet

Faroe Petroleum Norge AS

Fellesforbundet

Finansdepartementet

Finnmark fylkeskommune - Finnmarkku fylkagielda

Fiskebåtredernes forbund

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Fiskeridirektoratet

Forsvarsdepartementet

Fortis Petroleum Norway AS

Framtiden i våre hender

GDF SUEZ E&P Norge AS

Greenpeace Norge

Havforskningsinstituttet

Hedmark fylkeskommune

Helse- og omsorgsdepartementet

Hess Norge AS

Hordaland fylkeskommune

Idemitsu Petroleum Norge AS

Industri Energi

International Research Institute of Stavanger AS - IRIS

Ithaca Petroleum Norge AS

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

KUFPEC Norway AS

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Kystverket

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Lime Petroleum

Lotos Exploration & Production Norge AS

LUKOIL Overseas North Shelf AS

Lundin Norway AS

Maersk Oil Norway AS

Miljødirektoratet

Miljøstiftelsen Bellona

Moeco Oil & Gas Norge AS

Møre og Romsdal fylkeskommune

Natur og Ungdom

Naturvernforbundet

Nordland fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Norges Fiskarlag

Norges geologiske undersøkelse

Norges kystfiskarlag

Norges Miljøvernforbund

Norges rederiforbund

Norsk Industri

Norsk institutt for luftforskning

Norsk institutt for vannforskning - NIVA

Norsk olje og gass

Norsk ornitologisk forening

Norsk Polarinstitutt

Norskehavsrådet

North Energy ASA

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

OMV (Norge) AS

Oppland fylkeskommune

Petoro AS

Petro Arctic

Petrofac Norge AS

Petroleumstilsynet

Petrolia Norway AS

PGNiG Upstream International AS

Premier Oil Norge AS

Repsol Exploration Norge AS 

Riksantikvaren

RN Nordic Oil AS (Rosneft)

Rocksource ASA

Rogaland fylkeskommune

RWE Dea Norge AS

SABIMA - Samarbeidsrådet for biologisk mangfold

SAFE - Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren

Sametinget / Sámediggi

Samferdselsdepartementet

SINTEF

Skagen44 AS

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Statens strålevern

Statoil Petroleum AS

Stiftelsen Norsk Institutt for Naturforskning

Suncor Energy Norge AS

Svenska Petroleum Exploration AS

Sør-Norges Trålerlag

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Talisman Energy Norge AS

Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Telemark fylkeskommune

Total E&P Norge AS

Troms fylkeskommune Romssa fylkkasouhkan

Tullow Oil Norge AS

Utenriksdepartementet

Vest-Agder fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune

VNG Norge AS

Wintershall Norge AS

WWF-Norge

Zero Emission Resource Organisation

Østfold fylkeskommune

 

Til toppen