TFO 2015 - Høring - TFO-området og forslag til utvidelse

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) er en av to likestilte konsesjonsrunder på norsk kontinentalsokkel. Gjennom TFO-konsesjonsrundene tildeles utvinningstillatelser i de geologisk mest kjente deler av norsk kontinentalsokkel.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 06.03.2015