The Fisheries Competitiveness Index 2004-2005 Iceland and Norway

Den islandske og norske studien The Fisheries Competitiveness Index 2004-2005 Iceland and Norway sammenlikner konkurranseevnen for den direkte fiskerirelaterte industrien på Island og i Norge.

The Fisheries Competitiveness Index 2004-2005 Iceland and Norway

VEDLEGG

Den islandske og norske studien The Fisheries Competitiveness Index 2004-2005 Iceland and Norway sammenlikner konkurranseevnen for den direkte fiskerirelaterte industrien på Island og i Norge. Studien finner få forskjeller i landene, og konkluderer med at landene samlet sett kommer svært likt ut. Dette indikerer at landenes industrier samlet sett står under relativt like konkurransemessige forhold.

Studien peker på at Norge har fortrinn i kategoriene infrastruktur og makroøkonomi, mens Island har fortrinn i fiskeriforvaltning, fiskeforedling og markedsføring. For kategorien fiske er det små forskjeller mellom landene.