Tidlig høring - nettkode om nødsituasjoner og gjenoppretting

Olje- og energidepartementet viser til EU-kommisjonens forslag til forordning om en nettkode om nødsituasjoner og gjenoppretting (NC ER).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.09.2016