Behovet for kapital i tidlig fase

MENON Business Economics har på vegne av Nærings- og handelsdepartementet gjort en undersøkelse av tilbud og etterspørsel for risikokapital i tidlig fase, i rapporten "The need for government supported capital measures in the market for early stage risk capital in Norway".

Tidligfasekapital