Tildelingsbrev Barneombudet for 2007

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

 

Her kan du lese tildelingsbrevet til Barneombudet (PDF 683 kb)