Tildelingsbrev for Noregs forskingsråd for 2018

Noregs forskingsråd er administrativt underlagt Kunnskapsdepartementet, men alle departementene som har løyvingar til forsking gjennom Forskingsrådet, sender eigne tildelingsbrev.

Tildelingsbrev frå Kunnskapsdepartementet

Tildelingsbrev frå andre departement