Tildelingsbrev Forbrukerombudet for 2008

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

 

Her kan du lese tildelingsbrevet til Forbrukerombudet (PDF 636 kb)