Tildelingsbrev Likestillings- og diskrimineringsnemda for 2007

 

Her kan du lese tildelingsbrevet til Likestillings- og diskrimineringsnemda (PDF 376 kb)