Tildelingsbrev Likestillings- og diskrimineringsombudet for 2007

 

Her kan du lese tildelingsbrevet til Likestillings- og diskrimineringsombudet (PDF 146 kb)