Tildelingsbrev til Forbrukerombudet 2012

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Tildelingsbrev til Forbrukerombudet 2012