Tildelingsbrev til Meteorologisk institutt

Tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Meteorologisk institutt for 2007.