Tildelingsbrev til Meteorologisk institutt for 2013

Tildelingsbrev er det sentrale styringsinstrumentet fra et departement til en underliggende virksomhet.

Tildelingsbrevet skisserer økonomiske rammer og beskriver prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav for underliggende virksomheter. Tildelingsbrevene sendes virksomhetene årlig etter behandlingen av statsbudsjettet i Stortinget.


Lenke til tildelingsbrev til Meteorologisk institutt for 2013 (PDF-fil, 707 kB)