Tildelingsbrev til NOKUT 2014

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Tildelingsbrevet er et av departementets sentrale styringsverktøy overfor underliggende virksomheter. Etter at Stortinget har behandlet statsbudsjettet, stiller departementet bevilgningene til disposisjon for den enkelte underliggende virksomhet gjennom tildelingsbrev.