Tildelingsbrev til Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) for 2013

Tildelingsbrev er det sentrale styringsinstrumentet fra et departement til en underliggende virksomhet.

Tildelingsbrevet skisserer økonomiske rammer og beskriver prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav for underliggende virksomheter. Tildelingsbrevene sendes virksomhetene årlig etter behandlingen av statsbudsjettet i Stortinget.Lenke til tildelingsbrev til NOVA for 2013  (PDF-fil, 527 kB)

Lenke til brev med tillegg til tildeling til NOVA for 2013 (PDF-fil, 568 kB)