Tildelingsbrev til NOVA

Tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) for 2007.