Tildelingsbrev til NOVA

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) for 2007.