Tildelingsbrev til Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea 2007

Tildelingsbrev for Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea fra Kunnskapsdepartementet kan leses her