Tilleggsinformasjon til ESA om differensiert arbeidsgiveravgift

Norge har 5. juni 2003 sendt et brev til ESA om ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift og den nye ordningen med transportstøtte.

Tilleggsinformasjon til ESA om differensiert arbeidsgiveravgift

Finansdepartementet har 5. juni sendt et nytt brev til ESA om ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift og den nye ordningen med transportstøtte.

Brevet er svar på ESAs brev av 16. mai og omhandler blant annet behovet for overgangsordning og lengden på denne i de ulike sonene, samt argumentasjon for den geografiske avgrensningen av transportstøtte. Brevet omhandler også avgrensning av hvilke typer foretak innen fiskeri- og landbrukssektoren som fremdeles skal kunne nyte godt av differensiert avgift. Les brevet her.

Se tidligere omtale av:

  • Notifikasjonen for fortsatt differensiert arbeidsgiveravgift i Nord-Troms og Finnmark her.
  • Norges svarbrev til ESA med forslag til tiltak her.