Tilleggslov om krigspensjonering.

Arbeids- og sosialdepartementet

LOV 1951-06-29 nr 34: Midlertidig lov om tillegg til lover av 13. desember 1946 om 1) Krigspensjonering for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner og 2) Krigspensjonering for militærpersoner.

Se loven på lovdata.no