Tilleggslov om krigspensjonering.

LOV 1968-03-22 nr 02: Lov om tillegg til 1) lov om krigspensjonering for militærpersoner av 13. desember 1946 og 2) lov om krigspensjonering for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner av 13. desember 1946.

Se loven på lovdata.no
Til toppen