Tilsyn under samvær

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Lovforslag til endringer i barneloven - tilsyn under samvær

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.09.2012