Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge

Rapport fra prosjektgruppen Innovasjonsløft Nord

Innovasjonsløft Nord – prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og regionaldepartementet

Prosjektgruppens anbefalinger, 15. august 2006