Tjenestepensjon blant personer 67 år og eldre

SSB har utarbeidet en ny artikkel om tjenestepensjon blant personer 67 år og eldre.

Artikkelen viser at utbredelsen av tjenestepensjoner har økt over tid, og at over 70 prosent av personer som har fylt 67 år mottok tjenestepensjon i 2014. Samlet utbetaling av tjenestepensjon i 2014 var nær 41 milliarder kroner.

Det er nå nesten like vanlig for kvinner som for menn å motta tjenestepensjon. Menn mottar mer enn kvinner, men som andel av gjennomsnittlig inntekt er utbetalingen noe høyere for kvinner. Personer som mottar tjenestepensjon har i gjennomsnitt også noe høyere utbetaling av alderspensjon fra folketrygden enn personer som ikke mottar tjenestepensjon.

Artikkelen er en del av Arbeids- og sosialdepartementets avtale med SSB om at de skal produsere inntektsstatistikk for den eldre befolkningen.

Les artikkelen på SSBs nettsider