Tjenester av almen betydning

Europakommisjonen la våren 2003 fram en grønnbok om tjenester av almen betydning. Tjenester av allmenn interesse er per i dag ikke entydig definert i EU, men omfatter grunnleggende infrastrukturtjenester som er viktige for et velfungerende samfunn. Dette omfatter for eksempel nettverkstjenester som post, vann, elektrisitet, men også andre tjenester som utdanning og helse der det offentlige i alle land spiller en rolle i forhold til finansiering eller produksjon. Kommisjonen skriver at målet med grønnboken var å reise en debatt om hvordan man best kan sikre at slike tjenester er tilgjengelige med høy kvalitet og en rimelig pris i EU.

Tjenester av almen betydning

Europakommisjonen la våren 2003 fram en grønnbok om tjenester av almen betydning. Tjenester av allmenn interesse er per i dag ikke entydig definert i EU, men omfatter grunnleggende infrastrukturtjenester som er viktige for et velfungerende samfunn. Dette omfatter for eksempel nettverkstjenester som post, vann, elektrisitet, men også andre tjenester som utdanning og helse der det offentlige i alle land spiller en rolle i forhold til finansiering eller produksjon. Kommisjonen skriver at målet med grønnboken var å reise en debatt om hvordan man best kan sikre at slike tjenester er tilgjengelige med høy kvalitet og en rimelig pris i EU.

Kommisjonen la i mai 2004 fram en hvitbok som følger opp grønnboken og høringen av denne. Hvitboken slår fast en rekke prinsipper for Kommisjonens politikk knyttet til tjenester av almen betydning, inkludert opprettholdelse av høy kvalitet, sikkerhet og trygghet, sikre forbrukerinteresser, regulering av tjenestene så nær borgere og bedrifter som mulig, sikre sosial utjevning og tilgang overalt, evaluering, innsyn og rettslig klarhet.

En sentral diskusjon har vært behovet for et rammedirektiv for tjenester av almen betydning. Kommisjonen sier i hvitboken at det ikke er aktuelt å foreslå et slik direktiv nå, men at dette vil bli vurdert på et senere tidspunkt. Kommisjonen vil derimot, der det er nødvendig og hensiktsmessig, fortsette å foreslå sektorspesifikke regler og initiativ. De vil også arbeide videre med å klargjøre generelle spørsmål knyttet til statsstøtte og de vil legge fram en evaluering av tjenester av almen betydning.

Kommisjonens hjemmesider kan du laste ned grønnboken, hvitboken og lese høringsinnspillene Kommisjonen mottok til grønnboken.