U-10/2002 Boligsosialt arbeid - bistand til å mestre boforhold

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Sosialdepartementet

Boligsosialt arbeid – bistand til å mestre et boforhold

U-10/2002

Utgitt av: Justis- og politidepartementet, Kommunal- regionaldepartementet og Sosialdepartementet