Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ukentlig rapportering og planlegging av aktivitet knyttet til Koronavirus

I forbindelse med det pågående utbruddet av Covid-19 (Koronavirus) anbefaler Kunnskapsdepartementet at alle virksomheter i universitets- og høyskolesektoren (UH-sektoren) setter krisestab, for å sikre god håndtering av virusutbruddet for virksomheten og planlegging av aktivitet fremover.

Ukentlig rapportering
Kunnskapsdepartementet trenger en ukentlig oppdatering fra alle virksomheter i UH-sektoren.
Departementet ber med dette om ukentlig rapportering fra alle statlige og private universiteter og høyskoler, samt Diku, NOKUT, UNIT, NFR, FEK og NUPI vedrørende:

- Antall smittede ansatte
- Antall ansatte i karantene
- Antall smittede studenter så langt institusjonen har informasjon om dette
- Antall studenter i karantene så langt institusjonen har informasjon om dette
- Konsekvenser av virusutbruddet for gjennomføring av undervisningsaktivitet
- Konsekvenser av virusutbruddet for gjennomføring av eksamen
- Konsekvenser av virusutbruddet for annen ordinær drift
- Tiltak som er eller vurderes satt i gang
- Annen informasjon institusjonen vurderer som relevant

Virksomheter som ikke har studenter ser bort ifra punktene om studenter, undervisning og eksamen.

Institusjonene rapporterer ved å fylle ut vedlagt Excel-dokument og sender dette til [email protected] hver mandag innen kl. 12.00, første gang mandag 16.mars, frem til departementet opplyser om at det ikke lenger er behov for rapporteringen.


Planlegging av aktivitet for universiteter og høyskoler
Universitetene og høyskolene har i utgangspunktet handlingsrom og ansvar for selv å fastsette hvordan undervisning og eksamen skal gjennomføres. Det er viktig at studenter ikke forsinkes i utdanningen på grunn av virusutbruddet. Departementet ber universiteter og høyskoler om å planlegge for ulike scenarioer framover slik at alle studenter så langt det er mulig kan fullføre studieløpene sine med alt det faglige det innebærer, eksempelvis undervisning, praksis og eksamen. Dette kan blant annet innebære å forberede alternative måter å gjennomføre eksamen på, slik som hjemmeeksamen eller muntlig eksamen over Skype, dersom det ikke blir mulig å samle studenter i større lokaler, slik det tradisjonelt gjøres.
For flere utdanninger er det fastsatt nasjonale krav til faglig innhold og praksis. Vi vil i dialog med sektoren vurdere om det er behov for å gjøre midlertidige tilpasninger i regelverket eller andre tiltak hvis omfanget av koronasmitten blir stort og problemer med å få gjennomført praksisperiodene eller andre krav blir omfattende.


Med hilsen

Knut Børve
(e.f.) ekspedisjonssjef

Lea Jorselje Fuglestad
rådgiver

Les hele brevet i sin opprinnelige form her