Underveisevaluering av Tverga - ressurssenteret for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet

Rambøll management Consulting, juni 2020.

Rambøll Management Consulting (heretter Rambøll) har gjennomført en underveisevaluering av Tverga – ressurssenteret for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, på oppdrag for Kulturdepartementet.

Formålet med oppdraget har vært å gi en statusrapport for arbeidet Tverga har gjennomført så langt, to år etter etableringen av ressurssenteret i 2018. Gjennom oppdraget har Rambøll dokumentert hvilket arbeid Tverga har gjort siden oppstart, samt vurdert hvordan dette samsvarer med oppgaver og formål som er definert for ressurssenteret og med identifiserte behov hos Tvergas målgrupper.

Evalueringen av Tverga (.pdf)