Evaluering av prosjektet Klart språk i staten

Rapporten gir en første presentasjon av evalueringen av prosjektet "Klart språk i staten".

Rapporten gir en første presentasjon av evalueringen av prosjektet "Klart språk i staten".  

Evalueringen gjennomføres i to steg: a) en enkel underveisevaluering i 2011, og b) en mer omfattende sluttevaluering i 2013. Denne første rapporten presenterer hovedlinjene i evalueringsprosjektet og presenteres resultater fra de analysene som er gjennomført av kvalitative og kvantitative data samlet inn i 2011.

Rapporten er utarbeidet av ideas2evidence på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD).

Evaluering av prosjektet "Klart språk i staten" - Rapport fra underveisevaluering (PDF)