Veileder - Universiell utforming av kulturbygninger - en eksempelsamling (V-0940 B)

Hensikten med denne eksempelsamlingen er å gi ideer om detaljer og helhetsløsninger til planleggere av kulturbygg.

Universiell utforming av kulturbygninger - en eksempelsamling (V-0940 B) (.pdf)