Utgiftsbehov til ferjer og hurtigbåter

Utredning av fylkeskommunale forskjeller

Møreforskning Molde har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet vurdert endringer i delkostnadsnøkkelen for båt og ferje i inntektssystemet for fylkeskommunene. Departementets oppfølging av rapporten presenteres i kommuneproposisjonen for 2018.

Utgiftsbehov til ferjer og hurtigbåter (pdf)