Utkast til endringer i film- og videogramloven med forskrifter - filmkontrollgebyret

Høringsmøte 2. november 2012

Kulturdepartementet foreslår et nytt system for finansiering av forhåndskontrollen av kinofilm i Medietilsynet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 02.11.2012

Det vil bli et høringsmøte 2. november 2012 kl 1300.

Sted: Grubbegata 1 (første etasje) Oslo
For: Åpent møte (men filmdistributører og kinosektor er invitert)
Melding om deltakelse sendes senest onsdag 31. oktober til: lab@kud.dep.no