Høring - Utkast til forskrift for folkehøyskolen

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utdannings- og forskningsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2002