Utkast til forskrift om bokføring og inntekstlegitimasjon for serveringssteder

Høringsfrist: mandag 30. september 2002

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: