Utkast til forskrift om melde- og rapporteringsplikt ved sjøulykker og andre hendelser til sjøs

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.05.2008