Utkast til forskrift om øvre grenser for fradrag etter skatteloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: