Utkast til forskrift om prisopplysning for varer og tjenester

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.06.2011