Utkast til forskrift om proviantering av toll- og avgiftsfrie varer for salg om bord på ferger i nordisk trafikk

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: