Utkast til forskrift

Utkast til forskrift om anerkjennelse av standarder for sertifisering av økologisk akvakulturproduksjon (pdf)