Utlendingers adgang til å delta i jakt på kystsel

Høring av forslag til endring av lov om forbud mot at utlendinger driver fiske mv i Norges territorialfarvann. Høringsfrist: 20. februar 2004.

Høring av forslag til endring av lov om forbud mot at utlendinger driver fiske mv i Norges territorialfarvann. Høringsfrist: 20. februar 2004.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

- høring av forslag til endring av lov om forbud mot at utlendinger driver fiske mv i Norges territorialfarvann

  • Høringsfrist: 20. februar 2004.

Kommunal- og regionaldepartementet

Miljøverndepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Fylkeskommunene

Sametinget

Fiskeridirektoratet

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag

(jegerorganisasjoner)

(turistbedriftsorganisasjoner)

Til toppen