Utlysing av anbud for regionale ruteflyvninger i Norge fra 1. april 2012

Samferdseldepartementet utlyste 25. august 2011 anbud på drift av regionale ruteflyvninger i Norge fra 1. april 2012.

Les utlysningen (pdf)