Utlysning av anbod for rutedrift ved 19 regionale lufthamner

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet utlyste 2. oktober 2008 rutedrift ved 19 regionale lufthavner.