Utnemning av jordskiftedommar ved Nord-Østerdal jordskifterett

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgjevar: Landbruks- og matdepartementet

Bifalt ved kgl. res av 11. mars 2005

Utnemning av jordskiftedommar ved Nord-Østerdal jordskifterett

Bifalt ved kgl. res. av 11. mars 2005

Dokumentet i PDF