Utnevning av avdelingsdirektør Ellen Hambro til ekspedisjonssjef i Landbruksdepartementet

Bifalt ved Kronprinsregentens res. 20.02.2004

Landbruksdepartementet

KRONPRINSREGENTENS

Statsråd: Lars Sponheim

RESOLUSJON

Ref.nr.:

07/04

Saksnr:

2004/00060

Dato:

17.02.2004

Utnevning av avdelingsdirektør Ellen Hambro til ekspedisjonssjef i Landbruksdepartementet

Embetet som ekspedisjonssjef i Landbruksdepartementet, Avdeling for skog- og ressurspolitikk ble kunngjort i dagspressen 9.12.2003 med søknadsfrist 8.1.2004.

Totalt har det meldt seg 10 søkere til stillingen. En av søkerne har trukket sin søknad. Søkerlisten følger vedlagt.

Forslag til innstilling har vært lagt frem for departementets avdelingssjefer og departementsråd i samsvar med § 10 i “Reglement for personalforvaltningen i departementene”.

Landbruksdepartementet tilrår at Ellen Hambro utnevnes til ekspedisjonssjef i Landbruksdepartementet, Avdeling for skog- og ressurspolitikk. Hambro er 39 år og har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo i 1991. Siden hun avsluttet studiene i 1991 har hun arbeidet i Miljøverndepartementet og vært knyttet til Forurensningsavdelingen. Fra 1996 har hun vært avdelingsdirektør og leder for seksjon for kjemikalier og avfall. Hambro har solid forvaltningskompetanse, bred kjennskap til miljøsektoren og god erfaring fra tverrfaglig og interdepartementalt samarbeid.

Landbruksdepartementet

t i l r å r :

Utnevning av avdelingsdirektør Ellen Hambro til ekspedisjonssjef i Landbruksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Bifalt ved Kronprinsregentens res. 20.02.2004