Utnevning av jordskifterettsleder ved Nordfjord jordskifterett

Bifalt ved kgl.res. av 25. juni 2004

Landbruksdepartementet

Statsråd: Lars Sponheim

KONGELIG RESOLUSJON

Ref.nr.:13/04
Saksnr: 200400419
Dato: 15.06.04

Utnevning av jordskifterettsleder ved Nordfjord jordskifterett

Stillingen som jordskifterettsleder ved Nordfjord jordskifterett er ledig som følge av at tidligere jordskifterettsleder har sagt opp.

For stillingen som jordskiftedommer kreves utdannelse som jordskiftekandidat fra Norges Landbrukshøgskole. Stillingen ble lyst ut i Norsk lysingsblad med søknadsfrist 05.04.04.

Etter søknadsfristens utløp har det meldt seg 4 søkere. Søkerlisten følger vedlagt. Det er foretatt intervju av seniorrådgiver Ola Kirkeberg, som også har utarbeidet en skriftlig uttalelse om søkerne. I henhold til personalreglementet er søknadene forelagt innstilling- og tilsettingsrådet i Jordskifterettene til uttalelse.

På bakgrunn av seniorrådgivers skriftlige uttalelse, og innstilling- og tilsettingsrådet uttalelse foreslår departementet følgende rangering:

  1. Søker nr. 4 Øystein Skappel

Utnevnelse skjer med forbehold om at søkeren senere undertegner embetseden.

Søker nr.4, Øystein Skappel, 56 år. Søker er utdannet jordskiftekandidat ved Norges Landbrukshøgskole (NLH) fra 1972. Skappel har vært tilsatt i Statens Vegvesen i to perioder, først som avdelings-/ overingeniør og senere som senioringeniør. Han har også vært tilsatt som jordskiftedommer/ kontorleder ved Nordfjord jordskifterett i den tidligere periode. Fra 2002 har han vært tilsatt som jordskiftedommer ved Nordfjord jordskifterett. Han er vurdert til å ha gode egenskaper som jordskifterettsleder og har anbefaling fra nåværende arbeidsgiver.

Landbruksdepartementet

t i l r å r:

Utnevning av jordskiftedommer Øystein Skappel til jordskifterettsleder ved Nordfjord jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Bifalt ved kgl.res av 25. juni 2004