Utredning av konsekvenser av helårig petroleumsvirksomhet i området Lofoten - Barentshavet, forslag til utredningsprogram

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.10.2006