Utredning om deregulering av drosjemarkeder i ulike land

Oslo Economics har gjennomført en utredning for Samferdselsdepartementet. Utredningen tar for seg erfaringer med deregulering av drosjemarkedet i ulike land og overføringsverdi til Norge.

Les rapporten her (pdf).