Utredning om etablering av et nytt, sentralt lager for høyaktivt avfall i Norge (.pdf)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet