Utredning om norske myndigheters behandling av tre utvalgte grupper etter andre verdenskrig

Utredning om myndighetens behandling av barn av NS-medlemmer, kvinner med relasjon til tyske soldater og norske sjøfolk internert i Afrika.

Utredningen er utarbeidet av Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) på oppdrag for Justis - og beredskapsdepartementet.

Utredning om norske myndigheters behandling av tre utvalgte grupper etter andre verdenskrig (PDF)